ΣΥΚΕΠ-20%

Το ΣΥΚΕΠ παρέχει αξιόπιστα και σταθμισμένα ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Προσωπικότητας, Ικανοτήτων – Ενδιαφερόντων. Πραγματοποιεί σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης σε εφήβους και ενηλίκους, σεμινάρια και συνεδρίες διαχείρισης χρόνου, θυμού, άγχους, διαχείριση μελέτης. Αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων.

Με την επίδειξη της ISIC έχετε έκπτωση 20% σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σεμινάρια, Σύνταξη & Επιμέλεια Βιογραφικού Σημειώματος, Συνεδρίες Προσωπικής Ανάπτυξης.