ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΓΚΟΣ-10%

Η σχολή οδηγών ΣΕΓΚΟΣ στο Γαλάτσι, Αθήνα παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων με απόλυτη επιτυχία. Αποτελεί σημείο αναφοράς του κλάδου, με 20 ετή εμπειρία, υπερσύγχρονο κέντρο θεωρητικής – πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Υποστηρίζονται όλα τα διπλώματα οδήγησης!

  • Αξιόπιστη Εκπαίδευση & 20ετή Εμπειρία.
  • Πρακτικά Μαθήματα ανά άτομο, ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρακτική εξάσκηση.
  • Θεωρητικά Μαθήματα σε μικρές ομάδες 5-7 ατόμων με στόχο την πλήρη κατανόηση.
  • Διαφάνεια σε τρόπους Πληρωμής, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς και πότε εξοφλείτε.
  • Επιβεβαιωμένη σχέση Τιμής – Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
  • 95% ποσοστό επιτυχίας με την πρώτη φορά εξετάσεων.

H σχολή οδηγών ΣΕΓΚΟΣ παρέχει ΕΚΠΤΩΣΗ 10% σε όλους τους κατόχους ISIC !!