Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας-15%

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης τα οποία καλύπτουν κυρίως επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται από τα Τμήματα όπως:

 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διά Βίου Μάθηση
 • Χρηματοοικονομική
 • Λογιστική
 • Πληροφορική
 • Μουσική
 • Πολιτισμός
 • Διεθνείς Σπουδές
 • Βαλκανικές Σπουδές

Με την επίδειξη της ISIC card έχετε 15% έκπτωση επί των διδάκτρων των επιμορφωτικών προγραμμάτων.